Książka Jakuba Dymka „Nowi barbarzyńcy” doczekała się kolejnych recenzji. Tym razem na portalu Reo.pl oraz w Dzienniku Trybuna.

Autor pierwszej, Piotr Wójcik pisze: Jaka jest więc tajemnica środowisk nowej prawicy? Prawicowy gramscizm. Według Dymka XXI-wieczna prawica twórczo zastosowała strategię naszkicowaną sto lat temu przez włoskiego komunistę Antonio Gramsciego. Co ciekawe, gramscizm jest obecnie uważany przez prawicowych komentatorów za główną strategię lewicy światopoglądowej. Nazwisko Gramsciego pojawia się niemal w każdym prawicowym tekście o gender czy o ruchach LGBT. Tymczasem według Dymka to właśnie prawica naprawdę skutecznie wdraża pomysły na działanie, jakie proponował Włoch.

Gramsci postulował dążenie do zwycięstwa przez zmianę świadomości mas. Należy dążyć do szeroko rozumianej zmiany podstaw światopoglądowych, na których oparte są powszechne stereotypy i schematy myślowe społeczeństwa. W tym celu Gramsci postulował „długi marsz przez instytucje”. Działacze powinni, po pierwsze, szeroko wchodzić do instytucji wspólnoty politycznej (szkół, urzędów, instytucji kultury itd.) i zmieniać je od środka – czytamy.

Krzysztof Lubczyński pisze natomiast: Dymek portretuje swoje postacie na szerokim tle. Pokazuje, że populistyczna kontrrewolucja nie pojawiła się nagle, bez znaków poprzedzających, bez prefiguracji. Bohater pierwszego szkicu książki, Aleksander Dugin, mistyczno-ezoteryczny faszysta, herold Europy „euroazjatyckiej”, wróg „atlantyckiej zarazy” (w Rosji ekscentryzmy polityczne przyjmują się nieporównywalnie łatwiej niż n.p. w Polsce), który dziś jest, jak mówi tytuł, „mózgiem Kremla”, objawił swoje poglądy już wtedy, gdy Władimir Putin uchodził jeszcze za umiarkowanego prozachodniego liberała.

Zapraszamy do lektury recenzji na stronach Reo.pl oraz Dziennika Trybuna oraz do kupowania „Nowych barbarzyńców” w księgarniach lub w naszym sklepie.