W warszawskim sądzie czeka na rozpatrzenie wniosek o zakaz dystrybucji książki Tomasza Piątka „Morawiecki j jego tajemnice”. Wniosek ten nie został złożony przez głównego bohatera, czy którąś z eksponowanych w książce postaci, których powiązania ujawnia Tomasz Piątek. Wniosek został złożony przez postać pojawiającą się marginalnie.

Pan Tomasz Misiak (bo to on jest wnioskodawcą) jest osobą publiczną, byłym senatorem, znanym biznesmenem. Informacje podane w książce na jego temat są udokumentowane źródłami powszechnie dostępnymi – zapisami z nagrań w Sowie i przyjaciołach, jawnymi wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdaniami spółek, informacjami na stronie Work Service – sztandarowego przedsięwzięcia tego biznesmena. Dużą część swojego wniosku mógłby p. Misiak skierować przeciw własnej firmie, rozpowszechniającej w swoim serwisie internetowym informacje, które w książce Tomasza Piątka uznał za naruszające jego dobra osobiste.

W przypadku p. Misiaka, gdyby intencją autora było obrażanie, mógłby sięgnąć do sporego archiwum publikacji związanych z problemami z używkami, udział w głośnej sprawie „dilera gwiazd” – tego w książce Tomasza Piątka nie ma, bo nie obrażanie, ani też nie Tomasz Misiak są tej książki przedmiotem.

Tomasz Piątek pisząc swoje książki najczęściej opiera się na analizie dostępnych publicznie, acz nie zawsze łatwych do odnalezienia i zestawienia danych. Stąd zapewne główni bohaterowie nie ryzykują sądowego rozpatrywania tych kwestii. Tak jak przy poprzednich książkach znajdują się za to bohaterowie marginalni, z didaskaliów książek, którzy składają wnioski i pozwy, które obliczone są na zamrożenie informacji zawartych w książkach (w przypadku powodzenia wniosku) lub nękanie autora i wydawnictwa wielością spraw, koniecznością ponoszenia kosztów ich obsługi, zaangażowania czasowego. Tak traktujemy też obecne działanie p. Tomasza Misiaka.

Jesteśmy przekonani, że w najlepiej pojętym interesie publicznym jest odkrywanie tajemnic i ukrywanych powiązań polityków, które nie służą niepodległości i suwerenności naszego kraju. Demaskowanie faktycznego podłoża decyzji i działań szkodzących Polsce. To jest nasza misja i dokąd wspierają tę misję czytelnicy, od niej nie odstąpimy. `

 

Marcin Celiński

Wydawnictwo Arbitror