KRS 0000855619

NIP 7010994313

REGON 386819761

konto do wpłat: 47 1870 1045 2078 1068 4966 0003

Cele Fundacji:

  • promowanie i wspieranie niezależnego dziennikarstwa, w tym dziennikarstwa obywatelskiego;
  • promocja postaw obywatelskich i propaństwowych m.in. w zakresie edukacji, kultury i sztuki, obejmująca również umacnianie wspólnot i społeczności lokalnych.
  • szerzenie wartości związanych z ideą praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa i publikacji;
  • działalność oświatowo-kulturalna w zakresie ochrony i promowania idei wolności w sferze życia publicznego, gospodarki, badań naukowych, komunikacji oraz kultury; 
  • wspieranie rozwoju polskiej demokracji oraz gospodarki; 
  • wzmacnianie suwerenności Polski i wszystkiego, co chroni tę suwerenność, włącznie z uczestnictwem Polski w międzynarodowych strukturach euroatlantyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i NATO;
  • umacnianie bezpieczeństwa Polski, w tym także bezpieczeństwa ekonomicznego oraz energetycznego; 
  • pogłębianie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej oraz strategicznej (dotyczącej kwestii bezpieczeństwa); 

Zarząd Fundacji:

Marcin Celiński – prezes

Tomasz Piątek – wiceprezes

Statut Fundacji Arbitror