Harlem Désir

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wyraża zaniepokojenie postępowaniem Antoniego Macierewicza wobec Tomasza Piątka.

„Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów, pan Harlem Désir, w wysłanym dzisiaj liście do polskiego Ministra Spraw Zagranicznych wyraził swe zaniepokojenie decyzją Ministerstwa Obrony, które złożyło doniesienie przeciw dziennikarzowi Tomaszowi Piątkowi. Ministerstwo Obrony twierdzi, że Piątek mógł popełnić przestępstwo publikując swoją najnowszą książkę 'Macierewicz i jego tajemnice’.

Doniesienie opiera się na artykułach Kodeksu Karnego dotyczących 'użycia siły lub groźby przeciw funkcjonariuszowi publicznemu’ i 'publicznego znieważenia lub upokorzenia organu konstytucyjnego’. Jeśli postępowanie przeciwko dziennikarzowi zostanie wdrożone, w związku z tymi zarzutami może mu grozić kara do trzech lat więzienia.

W swoim liście Przedstawiciel OBWE oświadczył, że władze nie powinny używać sądów do kneblowania mediów. Rolą mediów jest przecież rozliczanie władz.
'W odpowiedzi na artykuły i publikacje, działania prawne należy stosować powściągliwie – chroniąc wolność mediów zgodnie z zasadami prawa narodowego oraz standardami i porozumieniami międzynarodowymi’ – podkreślił Désir – 'Dlatego wzywam władze do wycofania się z wszelkich kryminalnych zarzutów wobec dziennikarza'”.

Oryginalny tekst tutaj