Publikacja niniejsza powstała nakładem Fundacji Arbitror, została sfinansowana ze zrzutki ponad 2500 donatorów prywatnych. Zarówno wersja drukowana broszury jak i dostępne na tej stronie wersje elektroniczne są nieodpłatne. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć działania na rzecz demokracji, wolności słowa i niezależnego dziennikarstwa Fundacji Arbitror, możecie to zrobić wpłacając na konto: Fundacja Arbitror 47 1870 1045 2078 1068 4966 0003 w tytule wpłaty: działalność statutowa.