Amnesty International opublikowało raport roczny podsumowujący stan przestrzegania praw człowieka na świecie.

AI opublikowało raport roczny podsumowujący stan przestrzegania praw człowieka na świecie. Uwzględniono w nim 159 państw. Polska na ich tle nie wypada najlepiej.

 […] Kolejna kwestia, o której czytamy w raporcie, to skłonność przywódców do rozpowszechniania fake newsów „w celu manipulowania opinią publiczną oraz ataki na instytucje kontrolujące władze”.

Ograniczaniem wolności jest też uciszanie dziennikarzy – jeśli chodzi o Polskę, to warto przypomnieć sprawę Tomasza Piątka, autora biografii o Antonim Macierewiczu . Piątkowi groziły zarzuty karne, bo w publikacji wskazywał na powiązania byłego ministra obrony narodowej z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Macierewicz złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Tomasza Piątka poprzez „stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec funkcjonariusza publicznego w celu podjęcia lub zaniechania czynności służbowych” i „zniewagę funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”.

Podobna sprawa dotyczyła również innego dziennikarza Wojciecha Bojanowskiego – autora głośnego reportażu„Śmierć w komisariacie” o dręczonym przez policję, a potem zmarłym Igorze Stachowiaku.

źródło: sonar.wyborcza.pl