„Moje stanowisko wobec uchodźców jest zgodne z nauką Ojca Świętego” – mówi Jarosław Makowski, autor książki „Pobudka, Kościele!” z serii #ArbitrorMyśli, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

„Grzegorz Schetyna zapowiedział, że kandydaci Platformy Obywatleskiej po wygranych wyborach samorządowych będą przyjmowali uchodźców do swoich miast. Czy przyjmie Pan uchodźców w Katowicach?” – pyta Justyna Dobrosz-Oracz, odnosząc się do startu Jarosława Makowskiego w wyborach na prezydenta Katowic. „Reprezentuję stanowisko, które z jednej strony jest humanitarne, a zdrugiej – zgodne z nauką papieża Franciszka” – odpowiada autor książki „Pobudka, Kościele!”. „Kwestia uchodźców to problem współpracy między europejskimi państwami oraz sprawiedliwej relokacji. […] Należy jednak traktować to zjawisko przede wszystkim jako szansę, a nie zagrożenie. W końcu sam papież Franciszek jest synem włoskich imigrantów urodzonym w Argentynie – dodaje Makowski”.

Całość rozmowy jest dostępna na stronie internetowej „Gazety Wyborczej”.

Książkę „Pobudka, Kościele!” można znaleźć w sklepie internetowym naszego wydawnictwa w wersji elektronicznej oraz drukowanej.